PET BRAIN FORMULA

Придонесува за добросостојба кај постари миленици со редуцирана невролошка активност