PET ENTERO FORMULA

Придонесува за добросостојба засегната од гастроинтестинална дисфункција