БИДОНИ/ШЕЈКЕРИ

Isostar Bidon флаша со широк чеп, прилагодена за пиење на течност.
Безбеден за перење со течности за перење на садови
Достапни бидони од 1000 мл, и 650 мл сребрени и црни.