PET KIDNEY FORMULA

Придонесува за добросостојба засегната од редуцирана функција на бубрезите и уринарниот тракт