PET LIVER FORMULA

Придонесува за добросостојба засегната од редуцирана функција на црниот дроб