MD – Shoulder

MD-SHOULDER

 

Производител: GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Milano, Italija

Состав: Kolagen.

Помошни материи: Перуника, NaCl, вода за инекција

За ова медицинско средство на располагање се следните пакувања:

 • Кутија: 5 ампули (една ампула 2 ml – количина за екстракција)
 • Кутија: 10 ампули (една ампула 2 ml – количина за екстракција)
 • Кутија: 50 ампули (една ампула 2 ml – количина за екстракција)

Пакувањето содржи стерилни ампули

предострожност за складирање:

Услови на складирање и ракување:

заштитете ги од сончева светлина и замрзнивање.

Намена

MD-SHOULDER e медицинско средство дизајнирано да потпомага за подвижност на ограничувањата на физиолошките дегенерации на зглобовите и ткивата, како и ублажување на било кое оштетување причинето од:

 • стареење
 • лоша положба
 • пратечки хронични болести
 • удари и повреди
 • загадувачи.

MD-SHOULDER e медицинско средство, да потпомогне за подвижноста на рамениот појас и рацете. Неговите главни терапевтски функции опфаќаат:

1.Ефект на бариера.

2.Подмачкување.

3.Механичка поддршка при вршење на други фармаколошки третмани.

MD-SHOULDER e медицинско средство, го употребуваат квалификувани лица во приватни и јавни здравствени установи, за следните намени:

 • Подобрување на подвижноста на зглобовите на рамето и рацете
 • Помош при истегнување на мускулите
 • Поддршка за потпора на мускулното ткиво
 • Ублажување на локалната болка или болка предизвикана од придвижување.

Упатство за употреба

Терапевтски протокол:

1-2 третман неделно, 10 недели по ред

Техника на периартикуларно вбризгување(местото на давање мора да биде асептично, внесете ја иглата до длабочина од 2-4 мм)

За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и помошна опрема:

 • Mатеријали за асептична припрема на кожата: ракавици за днократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.
 • Игли: стерилни 27 G.
 • Шприцеви: големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на раствор за вбризгување.

За оваа цел се препорачува користење на следните материјали и помошна опрема:

x  Mатеријали за асептична припрема на кожата: ракавици за днократна употреба, раствор на јод, раствор од алкохол, стерилни компреси од газа, спреј етил хлорид за кожа.

Се препорачува употреба на локална анестезија на третираното подрачје на кожата.

x Игли: стерилни 22 G.

x Шприцеви: големина 5 или 10 мл во зависност од количеството на раствор за вбризгување.

Контраиндикации/несакани дејства

Примери на преосетливост на средството MD- SHOULDER не се познати. Пациентите кои се преосетливи на било која состојка или на помошен материјал, пред употреба треба да се тестираат со точкавсто вбризгување во едната рака, а потоа да се пратат еден час.

Внимание и мерки на претпазливост

При болка во рамото потребна е диференцијална дијагноза за хромичен вратен синдром, исхемична болест на срце(акутни, хронични. Само од лева страдан) болести на жолчната кеса (само од десна страна), вратно-брахијална невралгија, тригер на мускулите во трапезниот мускул. При механичко дејство на иглата или на површински реакции на кожата може да дојде до благо црвенило на местото на вбризгување.

Пред и по употребата потребно е чистење/дезинфекција на кожата. Пиогените бактерии можат да предизвикаат апсцеси на местото на вбризгување.

ЧУВАЈТЕ ГИ ВОН ВИДНОТО ПОЛЕ И ВО БЛИЗИНА НА ДЕЦА.

Не користете по истекот на рокот на употреба, Рокот на употреба се однесува на производ, кој е правилно складиран во оригинално и неоштетено пакување. Производот да се употреби веднаш по отварањето.

Упатство за употреба

Средството MD- SHOULDER може да се употреби за самостален третман или во комбинација со други медицински средства со ист опсег за прилагодување на третманот за клинички потреби.

Кога е потребен третман за поддршка на акутна болка, средството MD-SHOULDER може да се употреби заедно со MD-NEURAL, MD-POLY i MD-MUSCLE (со едно или повеќе наведени средства). Покрај тоа, кога е потребен третман на поддршка за матрикс врзното ткиво или кога е потребно да се успори процесот на физиолошко стареење, средството MD-SHOULDER може да се употреби заедно со MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Исто така може да се користи како механичка подлога при третман на следните болести:

 • Полиартритис на рамо-колк (заедно со средството MD-POLY).
 • Синдром на ротаторна манжетна (заедно со средството MD-MUSCLE).
 • Синдром рамо-колк (заедно со средството MD-NEURAL i MD-MUSCLE).
 • Замрзнато раме (заедно со средството MD-MUSCLE).
 • Болка во рамото како последица на дислокација (терапоја на мирување, заедно со средството MD-NEURAL).
 • Eпикондилитис (заедно со средството MD-NEURAL i MD-POLY).

Упатство во случај на оштетување на стерилните ампули

Не ги користете ако е оштетен спојот или ако ампулата не е добро затворена. По отварањето содржината на ампулата мора веднаш на се искористи. Не ја користете ако пакувањето е оштетено.

ЗНАЦИ И ПРИСТАПИ за инјектирање:

Превземете го Упатството за употреба: