PET BOWEL FORMULA

Придонесува за добросостојбата засегната од редуциран интестинален транзит, (лошо варење, клопчиња од влакна)